software

Programvaror

  • Microsoft Adobe F-secure office 365

    Microsoft Adobe F-secure office 365

Att vara rätt licensierad kan innebära stora besparingar, både direkt och indirekt. Som certifierad Microsoftpartner kan vi hjälpa er att hitta rätt licensform för ert företag för t.ex. Microsoft produkter.

Vårt mål är att göra den administrativa och praktiska hanteringen kring programvarulicenser så enkel, kostnadseffektiv och juridiskt säker som möjligt utifrån din verksamhets behov och situation. Låt oss börja med en enklare licensinventering så kan vi ta det vidare från där.